JAK SI VYROBIT KUCHYŇ | E04 - Výroba zásuvek | Plány ZDARMA

#jaksivyrobitkuchyn #vyrobsisam

INSPIRUJTE SE A VYTVOŘTE SI TAKÉ SVOJÍ POCTIVOU KUCHYŇ ZA PÁR KAČEK!
Zapojte se do diskuze, díky vaší zpětné vazbě doplním popisy a pomůže se tak ostatním!

NEZAPOMEŇ ZAPNOUT SI TITULKY - celé video jsem doplnil o popis.

Pouštím se do výroby kuchyňských zásuvek, je jich opravdu mnoho.

ZAJÍMAVOSTI O EPIZODĚ:
▪ kuchyň se skládá celkem z šestnácti zásuvek
▪ zásuvky jsou navrženy pro plnovýsuv Modern Slide 3D 500 mm od firmy GTV
▪ všechny plochy jsou přebroušeny brusným papírem 120 a pak 180
▪ dno je vloženo nasucho do drážek
▪ jako materiál jsem použil celobukovou překližku tl. 18 mm a 8 mm (dno)
▪ A TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ - CENA KUCHYNĚ BEZ SPOTŘEBIČŮ 30 000,- Kč!!
▪ video je natočeno ve 4K rozlišení - vychutnáš si každý detail

ZDARMA PLÁNY ZÁSUVKY a mnoho dalších
https://www.tomashorsky.com/plans

HOW TO BUILD A KITCHEN | E04 - Building kitchen boxes | FREE plans

GET INSPIRED AND CREATE YOUR OWN HONEST KITCHEN FOR A FEW BUCKS!
Join the discussion, thanks to your feedback I will add descriptions and help others!

DON'T FORGET TO TURN ON THE TITLES - I've added descriptions to the whole video.

I'm getting into making kitchen drawers, there really are a lot of them.

ABOUT THE EPISODE:
▪ the kitchen consists of a total of sixteen drawers
▪ drawers are designed for the Modern Slide 3D 500 mm full extension drawer from GTV
▪ all surfaces are sanded with 120 grit sandpaper and then 180 grit
▪ the bottom is inserted dry into the grooves
▪ I used 18 mm plywood and 8 mm plywood (bottom) as material
▪ AND THE BIGGEST THING - THE PRICE OF THE KITCHEN WITHOUT CONSUMERS €1250!!
▪ the video is shot in 4K resolution - you will enjoy every detail

FREE PLANS - DRAWER
https://www.tomashorsky.com/plans

Vytvořeno: 
středa 21. září 2022
Rozlišení videa: 
4K (3840 x 2160)
Snímková frekvence natáčení: 
25 fps
Délka videa: 10:21
Komentáře

Zažij ŠUMAVU | Putování ŠUMAVOU

© Copyright Tomáš HORSKÝ 2022 | info@tomashorsky.com