JAK SI VYROBIT KUCHYŇ | E02 - Příprava materiálu

#jaksivyrobitkuchyn #vyrobsisam

INSPIRUJTE SE A VYTVOŘTE SI TAKÉ SVOJÍ POCTIVOU KUCHYŇ ZA PÁR KAČEK!
Zapojte se do diskuze, díky vaší zpětné vazbě doplním popisy a pomůže se tak ostatním!

NEZAPOMEŇ ZAPNOUT SI TITULKY - celé video jsem doplnil o popis.

Řezání, řezání a zase řezání. V tomto díle musím rozřezat všechny překližky a pečlivě označit jednotlivé díly.

ZAJÍMAVOSTI O EPIZODĚ:
▪ na celou kuchyň padlo cca 8,5 tabulí překližek (2500 x 1250 mm)
▪ používám 18 mm celobukovou překližku a 15 mm bukovou překližku se smrkovým jádrem (zbyla mi z předchozích projektů)
▪ do bočnic boxů frézuji drážky, které zpevní při lepení celou konstrukci
▪ abych věděl co a jak přesně nařezat používám "cut" list, který jsem si vytvořil na stránkách https://www.opticutter.com/ - Cutlist optimizer jsem použil ve free verzi a funguje parádně, neskutečná úspora materiálu, oproti tomu kdybych začal jen tak řezat jednotlivé díly bez rozmyšlení
▪ u všech překližek odřezávám o 2 mm vnější okraje, abych dostal co nejčistší hrany
▪ A TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ - CENA KUCHYNĚ BEZ SPOTŘEBIČŮ 30 000,- Kč!!
▪ video je natočeno ve 4K rozlišení - vychutnáš si každý detail

CHCETE SI VYTVOŘIT NĚCO SVÉHO?
https://www.tomashorsky.com/plans

HOW TO BUILD A KITCHEN | E02 - Material preparation

GET INSPIRED AND CREATE YOUR OWN HONEST KITCHEN FOR A FEW BUCKS!
Join the discussion, thanks to your feedback I will add descriptions and help others!

DON'T FORGET TO TURN ON THE TITLES - I've added descriptions to the whole video.

I am renovating the entire room before making the actual kitchen. And it is in this piece that most of it is shown .

Cutting, cutting and cutting again. In this episode, I have to cut all the plywood and carefully label each piece.

ABOUT THE EPISODE:
▪ about 8,5 sheets of plywood (2500 x 1250 mm) for the whole kitchen.
▪ I use 18 mm all-beech plywood and 15 mm beech plywood with spruce core (left over from previous projects)
▪ I mill grooves into the sides of the boxes to strengthen the whole construction during gluing
▪ in order to know what to cut and how to cut it, I use a "cut" sheet that I created on the website https://www.opticutter.com/ - I used opticutter in the free version and it works great, an incredible saving of material, compared to if I just start cutting individual parts without thinking
▪ I cut 2 mm off the outer edges of all plywood to get the cleanest edges
▪ AND THE BIGGEST THING - THE PRICE OF THE KITCHEN WITHOUT CONSUMERS €1250!!
▪ the video is shot in 4K resolution - you will enjoy every detail

CREATE SOMETHING OF YOUR OWN
https://www.tomashorsky.com/plans

Vytvořeno: 
úterý 6. září 2022
Rozlišení videa: 
4K (3840 x 2160)
Snímková frekvence natáčení: 
25 fps
Délka videa: 5:11
Komentáře

Zažij ŠUMAVU | Putování ŠUMAVOU

© Copyright Tomáš HORSKÝ 2022 | info@tomashorsky.com