JAK SI VYROBIT KUCHYŇ | E01 - Příprava místnosti

#jaksivyrobitkuchyn #vyrobsisam

INSPIRUJTE SE A VYTVOŘTE SI TAKÉ SVOJÍ POCTIVOU KUCHYŇ ZA PÁR KAČEK!
Zapojte se do diskuze, díky vaší zpětné vazbě doplním popisy a pomůže se tak ostatním!

NEZAPOMEŇ ZAPNOUT SI TITULKY - celé video jsem doplnil o popis.

Před výrobou samotné kuchyně rekonstruuji celou místnost. A právě v tomto díle je většina ukázána.

ZAJÍMAVOSTI O EPIZODĚ:
▪ celé video je vytvořeno z mnoha time-lapse záběrů
▪ v kuchyni byly ještě jedny dveře a ty byly zazděny, díky tomu se mohla udělat velká linka
▪ nejnižší místo podlahy bylo propadlé o 5 cm - to se muselo celé dorovnat
▪ aby jsem dobře navázal na starý beton, nejdříve jsem ho očistil a potom rozmíchal FLEXI lepidlo s hloubkovou penetrací
▪ v podhledu je schovaný odvod vzduchu z digestoře - vzduchovod ve spojích je pořádně přelepen páskou, aby nedocházelo ke kondenzaci vody v podhledu
▪ jelikož dlažba byla opravdu velká, použil jsem plastový systém na vyrovnání dlaždic, který funguje parádně - důležité je vyndat hned po zavadnutí lepidla!
▪ A TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ - CENA KUCHYNĚ BEZ SPOTŘEBIČŮ 30 000,- Kč!!
▪ video je natočeno ve 4K rozlišení - vychutnáš si každý detail

CHCETE SI VYTVOŘIT NĚCO SVÉHO?
https://www.tomashorsky.com/plans

HOW TO BUILD A KITCHEN | E01 - Room preparation

GET INSPIRED AND CREATE YOUR OWN HONEST KITCHEN FOR A FEW BUCKS!
Join the discussion, thanks to your feedback I will add descriptions and help others!

DON'T FORGET TO TURN ON THE TITLES - I've added descriptions to the whole video.

I am renovating the entire room before making the actual kitchen. And it is in this piece that most of it is shown .

ABOUT THE EPISODE:
▪ the whole video is made of many time-lapse shots
▪ there was one more door in the kitchen and it was walled off to make a large line
▪ the lowest part of the floor was sunken by 5 cm - this had to be made up
▪ in order to bond well to the old concrete, I first cleaned it and then mixed FLEXI glue with deep penetration
▪ the ceiling hides the air outlet from the cooker hood - the air duct in the joints is properly taped to prevent condensation in the ceiling
▪ as the tiles were really big, I used a plastic tile levelling system, which works great - important to take it out as soon as the glue has set!
▪ AND THE BIGGEST THING - THE PRICE OF THE KITCHEN WITHOUT CONSUMERS €1250!!
▪ the video is filmed in 4K resolution - enjoy every detail

CREATE SOMETHING OF YOUR OWN
https://www.tomashorsky.com/plans

Vytvořeno: 
neděle 4. září 2022
Rozlišení videa: 
4K (3840 x 2160)
Snímková frekvence natáčení: 
25 fps
Délka videa: 7:42
Komentáře

Zažij ŠUMAVU | Putování ŠUMAVOU

© Copyright Tomáš HORSKÝ 2022 | info@tomashorsky.com