JAK SI VYROBIT KUCHYŇ | E05 - Výroba dřevěné kuchyňské desky - 1. část

#jaksivyrobitkuchyn #vyrobsisam

INSPIRUJTE SE A VYTVOŘTE SI TAKÉ SVOJÍ POCTIVOU KUCHYŇ ZA PÁR KAČEK!
Zapojte se do diskuze, díky vaší zpětné vazbě doplním popisy a pomůže se tak ostatním!

NEZAPOMEŇ ZAPNOUT SI TITULKY - celé video jsem doplnil o popis.

Když dřevěná kuchyň tak bude i dřevěná dubová deska. Rozhodl jsem se, že žádná dřevotříska nebude v kuchyni. V garáži mám pár suchých dubových fošen. Teď otázka zní jak celou desku vyrobit? Fošen nemám dostatek a ani nejsou dostatečně dlouhé. A jak jsem to celé vymyslel uvidíte ve videu

ZAJÍMAVOSTI O EPIZODĚ:
▪ rozměr 1. desky 2627 x 610 mm, 2. desky 2360 x 610 mm
▪ jako podklad pro lepení dubových "parket" jsem použil jednu tabuli spárovky (2500 x 1250 x 24 mm)
▪ použitý výřez spárovky ze dřezu jsem použil na prodloužení desky spoj lepen lepidlem na dřevo Rakoll GXL 4 (specifikace D4) + zpevněno vruty
▪ ve stolní pile používám CMT ITK Ultra tenký kotouč pro příčné řezy - D250x2,4 d30 Z60
▪ A TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ - CENA KUCHYNĚ BEZ SPOTŘEBIČŮ 30 000,- Kč!!
▪ video je natočeno ve 4K rozlišení - vychutnáš si každý detail

ZDARMA PLÁNY ZÁSUVKY a mnoho dalších
https://www.tomashorsky.com/plans

HOW TO BUILD A KITCHEN | E05 - Making wooden kitchen countertops - Part 1

GET INSPIRED AND CREATE YOUR OWN HONEST KITCHEN FOR A FEW BUCKS!
Join the discussion, thanks to your feedback I will add descriptions and help others!

DON'T FORGET TO TURN ON THE TITLES - I've added descriptions to the whole video.

If a wooden kitchen so will be a wooden oak countertop. I have decided that there will be no chipboard in the kitchen. I have some dry oak planks in the garage. Now the question is how to make the whole board? I don't have enough planks and they aren't even long enough. And you can see how I came up with the whole thing in the video.

ABOUT THE EPISODE:
▪ size of the 1st plate 2627 x 610 mm, 2nd plate 2360 x 610 mm
▪ I used one sheet of grout (2500 x 1250 x 24 mm) as a substrate for gluing oak "parquet".
▪ I used a cut-out of the grout from the sink to extend the board and glued the joint with Rakoll GXL 4 wood glue (specification D4) + reinforced with screws
▪ AND THE BIGGEST THING - THE PRICE OF THE KITCHEN WITHOUT CONSUMERS €1250!!
▪ the video is shot in 4K resolution - you will enjoy every detail

FREE PLANS - DRAWER
https://www.tomashorsky.com/plans

Vytvořeno: 
čtvrtek 29. září 2022
Rozlišení videa: 
4K (3840 x 2160)
Snímková frekvence natáčení: 
25 fps
Délka videa: 6:37
Komentáře

WIFI KVALITNĚ | Zažij ŠUMAVU | Putování ŠUMAVOU

Tomáš HORSKÝ | IČ: 09999451

© Copyright Tomáš HORSKÝ 2023 | info@tomashorsky.com