Údolím k zřícenině hradu Jenčov
2. listopad 2012
Krásný sobotní výlet k zřícenině hradu Jenčov. Údolí je nejkrásnější asi tak v polovině října kdy je celé pokryto listím a zároveň stromy nejsou úplně opadané. Nachází se kousek od vesničky Běleč (okres kladno). Tato oblast nese název NPR Vůznice, kterým protéká stejnojmený potok Vůznice.


O hradu Jenčov
Nevelká, ale poměrně zachovalá zřícenina hradu Jenčov (také Jinčov, dříve i Ginčov, Jenišov,...), která se nachází asi 1,5km jihozápadním směrem od obce Běleč. Byl postaven mezi zalesněnými stráněmi na skalce obtékané potokem Vůznicí, který tak vytvářel kolem hradu přirozený vodní příkop.  Tento neveliký hrad měl podle zbytků kamenných zdí dvě části. Spodní - nižší část, oddělená od šíje ve skále vylámaným příkopem, která sloužila jako předhradí, je téměř vyplněna obdélnou budovou 9,2 m širokou a 17,5 m dlouhou, rozdělenou příčnou zdí ve dvě místnosti kryté trámovými stropy. V kratší jihozápadní zdi obrácené k příkopu bylo klenuté okno - do dnešní doby zachovalé.

Z jižní strany budovy vedly dvoje dveře, jejichž ostění jsou sice již vylámána, ale zůstaly alespoň kapsy po závorách, jimiž se dveře z vnitřku zavíraly. Nároží budovy, vyzděné z čedičového lomového kamene, byla patrně vyztužena dřevěnými trámci. Těsně za východním čelem budovy se terén náhle zvedal asi 5 m vysokým srázem a nahoře, na temeni skalnaté homole, vyčnívající z úžlabiny potoka, stála obdélná věž o stranách 7,7 m a 10,3 m, se zdmi 2,2 m silnými. Podle rozlohy vnitřního prostoru zřejmě obytná. Vcházelo se do ní nepochybně z prvního patra obytné budovy po dřevěném můstku.  O jeho historii, vzniku a zániku neexistují žádné písemné zprávy. Neznáme tedy ani původní jméno tohoto hradu. Svým rozsahem a vybavením se podobá spíše lovecké tvrzi než opravdovému hradu - a to nejen výstavbou, ale i polohou. Povrchový archeologický průzkum s jistotou dokázal existenci hradu již na počátku 14. století. Zánik byl odhadnut na 15. - 16. století.

To, že se zbytky hrádku zachovaly do dnešní podoby se přičítá faktu, že byl postaven v lesích poměrně daleko od nejbližší obce Běleč a tudíž ze strany vesničanů nebyl nikdy zájem odvážet si odtud připravený stavební kámen, jako se tomu stalo u některých jiných památek.

Ke zbytkům hrádku Jenčova se návštěvník dostane krásnou procházkou Národní přírodní rezervací Vůznice, kde může v závislosti na roční době vidět například kvést růžový devětsil či fialový ocůn, růst množství rozličných druhů hub a bylin, v potoce prohánějící se ryby a v lese srnky, zajíce, divoká prasata i krále českých hvozdů jeleny, může si poslechnout hlásky mnohých ptáčků zpěváčků - to všechno může, pokud se tu bude chovat jak se sluší.  Bohužel, občas se i na Jenčově a v jeho okolí setkáváme s „návštěvníky, kteří mají tu drzost, že se až k hradu dovezou ve svých motorových vozidlech, poté si pokácejí nějakou tu soušku, pro jistotu ji polijí naftou a udělají si přímo pod Jenčovem táborák. To, že je to protizákonné, je nezajímá, ale co s tím, že je to proti zdravému rozumu? Prosíme, tedy všechny rozumné lidi, aby tento krásný koutek přírody navštěvovali vždy tak, aby se sem mohli ještě i po letech vracet se svými dětmi či vnoučaty a znovu se potěšit krásou tohoto místa. Vždyť je tu krásně v každém ročním období!

[ >> článek použit ze stránek belec.cz ]


Celý výlet jsem měl s sebou stativ a tak jsem měl možnost pořádně se vyřádit na dokumentaci celého údolí. Viz níže jsem vybral pár povedených fotek ...

Komentáře

Zažij ŠUMAVU | WIFI KVALITNĚ | Putování ŠUMAVOU

Tomáš HORSKÝ | IČ: 09999451

© Copyright Tomáš HORSKÝ 2024 | info@tomashorsky.com