JAK SI VYROBIT KUCHYŇ | E03 - Výroba kuchyňských boxů | Plány ZDARMA

#jaksivyrobitkuchyn #vyrobsisam

INSPIRUJTE SE A VYTVOŘTE SI TAKÉ SVOJÍ POCTIVOU KUCHYŇ ZA PÁR KAČEK!
Zapojte se do diskuze, díky vaší zpětné vazbě doplním popisy a pomůže se tak ostatním!

NEZAPOMEŇ ZAPNOUT SI TITULKY - celé video jsem doplnil o popis.

Konečně sestavuji kuchyňské boxy. Na tuto část jsem se velice těšil. Sestavené boxy mezi sebou spojuji a čelní hrany dýhuji dubovou lištou.

ZAJÍMAVOSTI O EPIZODĚ:
▪ kuchyň se skládá celkem z pěti nízkých boxů a jednoho vysokého
▪ čelní hrany dýhuji 5 mm dubovou lištou, lišty jsou lepené a zároveň přichycené pomocí hřebíkovačky, následně jsem použil tmel a přebrousil
▪ 5 mm dubová lišta zároveň překrývá spojení boxů
▪ jelikož mám podlahu rovnou není potřeba dělat korekce mezi jednotlivými boxy
▪ všechny plochy jsou ručně přebroušeny brusným papírem 120 a pak 180
▪ celá výroba boxů a následně kuchyně probíhá přímo v bytě, který rekonstruujeme
▪ A TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ - CENA KUCHYNĚ BEZ SPOTŘEBIČŮ 30 000,- Kč!!
▪ video je natočeno ve 4K rozlišení - vychutnáš si každý detail

ZDARMA PLÁNY KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO BOXU a další
https://www.tomashorsky.com/plans

HOW TO BUILD A KITCHEN | E03 - Building kitchen boxes | FREE plans

GET INSPIRED AND CREATE YOUR OWN HONEST KITCHEN FOR A FEW BUCKS!
Join the discussion, thanks to your feedback I will add descriptions and help others!

DON'T FORGET TO TURN ON THE TITLES - I've added descriptions to the whole video.

I'm finally assembling the kitchen boxes. I was really looking forward to this part. I am joining the assembled boxes together and veneering the front edges with oak molding.

ABOUT THE EPISODE:
▪ the kitchen consists of a total of five low boxes and one high box.
▪ I veneer the front edges with 5 mm oak strips, the strips are glued and attached with a nailer, then I use a putty knife and sand them.
▪ 5 mm oak strip also covers the connection of the boxes
▪ since I have a straight floor there is no need to make corrections between the boxes
▪ all surfaces are hand sanded with sandpaper 120 and then 180
▪ the whole production of the boxes and then the kitchen takes place directly in the apartment we are renovating
▪ AND THE BIGGEST THING - THE PRICE OF THE KITCHEN WITHOUT CONSUMERS €1250!!
▪ the video is shot in 4K resolution - you will enjoy every detail

FREE PLANS - KITCHEN BOX
https://www.tomashorsky.com/plans

Vytvořeno: 
12. září 2022
Rozlišení videa: 
4K (3840 x 2160)
Snímková frekvence natáčení: 
25 fps
Délka videa: 6:46
Komentáře

Zažij ŠUMAVU | Putování ŠUMAVOU

© Copyright Tomáš HORSKÝ 2022 | info@tomashorsky.com